БНР-Линка Тонева: Предварително откъсване на бюлетините от кочана, несверяване на контролните номера са само част от нарушенията на тези избори

На този вот преобладават организационните нарушения от страна на секционните избирателни комисии. Това посочват наблюдателите от  Сдружение “Асоциация Прозрачност без граници”.  Като причина за проблемите те посочват недостатъчната информираност на някои  членове на секционните комисии. Постъпили са сигнали за противоречиви практики при следване на указанията от Централната избирателна комисия, посочи Линка Тонева:

Предварително откъсване на бюлетини от кочана, несверяване на контролните номера на бюлетината с този на кочана, автоматично предоставяне на всички бюлетини, което е  в противоречие с начина, по който точно са формулирани указанията на ЦИК. Получаваме и сигнали за бавна работа с бюлетини, в резултат на което имаше струпване на избирателни пред много секции в различни части на страната. Също така и допускане на придружители на повече от двама избиратели.

Източник: Българско национално радио