БНР: Прозрачност без граници се обяви за дискусия по темата за партийните субсидии

По повод предлаганите промени за драстичното намаляване на партийните субсидии асоциация „Прозрачност без граници“ се обяви против „противоречивия, хаотичен и реактивен подход“ за промяна в законодателството, свързано с финансирането на политическите партии.

Организацията, която следи проблемите, свързани с противодействие на корупцията и наблюдава изборния процес, призова политическите лидери и народните представители да проведат задълбочена дискусия с участието на заинтересувани страни, представители на академичната общност и експерти по темата, за да бъде намерено адекватно решение на редица проблеми, произтичащи от модела на партийно финансиране.

Източник: Българско национално радио