RousseInfo: Административен съд – Русе е сред водещите в съдебната карта за уеб ергономичност, публичност и прозрачност

Административен съд – Русе е сред водещите съдилища в общата класация за ергономичност, степен на публичност и прозрачност на данни, базирани в интернет страницата си, сочи проведено от Асоциация “Прозрачност без граници” изследване от общо 178 съдебни уебсайтове на върховни, апелативни, окръжни, административни и районни съдилища. АД-Русе

Цялата статия може да прочетете на уеб страницата на Rousse.info.