Асоциация “Прозрачност без граници” се присъедини към нарастваща глобална коалиция за защита на лицата подаващи сигнали за нарушения

Асоциация “Прозрачност без граници” се присъедини към нарастваща глобална коалиция от 92 организации за защита на лицата подаващи сигнали за нарушения в периода на covid-19 и след него.

С подписването на настоящото писмо призоваваме всички държавни власти и институции да осигурят закрила на лицата, които подават сигнали за вреди, злоупотреби и законови нарушения, възникващи в периода на кризата, причинена от пандемията COVID-19. Насърчаваме гражданите и работещите да изискват отчетност от правителствата и корпорациите и да защитават човешките права и свободи.

Моля, вижте пълния текст на организациите присъединили се към инициативата на български език и английски език.

Може да посетите и сайта на инициатива на адрес: https://www.ecpmf.eu/coalition-to-make-whistleblowing-safe-during-covid-19/

12345