Индекс за възприятие на корупцията 2019

На 23 януари 2020 година международната организация за борба с корупцията Transparency International ще обяви резултатите от международния Индекс за възприятие на корупцията за 2019 година.

Изследването се публикува ежегодно от 1995 година и отразява анализи, оценки и възприятия относно нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни.

България е включена в изследването за двадесет и втори пореден път.

При съставянето на корупционния индекс са използван голям брой доклади и аналитични оценки, публикувани от авторитетни международни изследователски и финансови институции, сред които Световната банка, Световният икономически форум, Економист интелиджънс юнит, Фрийдъм хаус, Световният проект за правосъдие, Фондация „Бертелсман“, Университетът в Гьотеборг и други.

В тази връзка ви каним на пресконференцията на Асоциация “Прозрачност без граници“ – българското представителство на Transparency International, която ще се проведе на 23 януари 2019 година (`четвъртък) от 10.00 часа в залата за пресконференции на БТА, бул. “Цариградско шосе” № 49. Участие в представянето ще вземат Огнян Минчев, Калин Славов, Ваня Нушева.

На пресконференцията ще бъдат представени и дискутирани:

  1. Резултатите от класацията на държавите, представени в Индекса за възприятие на корупцията за 2019 година.
  2. Стойността на Индекса за възприятие на корупцията за България през 2019 година.
  3. Сравнителен анализ на резултатите от изследването.

София, 22 януари 2020 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA