Резултати от Индекс на Местната система за почтеност -2015

Резултатите от Индекса на Местната система за почтеност са достъпни на адрес http://lisi.transparency.bg/