П
Публикации
18.09.2009

Наръчник ефективно партньорство при реализиране на антикорупционни политики

Публикацията се издава в рамките на проект \"От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорство между структурите на гражданското общество и държавната администрация\"...
24.07.2009

Доклад от наблюдението на изборите за избиране на представители на Република България в Европейския парламент и изборите в за народни представители в 41-во Народно събрание

Доклад от наблюдението на изборите за избиране на представители на Република България в Европейския парламент и изборите в за народни представители в 41-во Народно събрание...
22.07.2009

Доклад на Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор

Доклад на Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор...
10.06.2009

Методика за разследване на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз: Ръководство за провеждане на ефективно разследване (2009)

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект “Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз”, осъществяван с финан...
Страници: 1