П
Публикации
28.03.2000

Прозрачност и законосъобразност на продажбата на БТК с оглед особеното значение, последиците и отражението на сделката върху българската общественост (анализ на процедурата и проектодоговора за раздър

Процедурата по приватизацията на БТК бе част от процеса на либерализация на далекосъобщителния пазар в България. Това мотивира Асоциация “Прозрачност без граници” да инициира първото независимо гражда...
Страници: 1