П
Публикации
10.06.2000

Анализ на прозрачността и законността в приватизацията на БТК (2000)

Сделката за продажбата на БТК е най-голямата и значима приватизационна сделка в България. Осъществяването й несъмнено е от значение за икономиката на страната. Реализацията на такава огромна по мащаби...
10.06.2000

Намаляване на корупцията и повишаване на прозрачността на работата на общинските съвети в България (2000)

Активността на организациите от неправителствения сектор в България през 1998 г. и особено през 1999 г. спомогна за преодоляването на изключително негативното въздействие на ситуацията в отношението к...
10.06.2000

Наръчник за ефективно застъпничество на общинско ниво (2000)

Целите на тази публикация са две. Първата е да бъдат очертани реалистични \"маршрути\", по които може да бъде получавана актуална информация за дейността на общинския съвет. Втората е ориентирана към ...
Страници: 1