П
Публикации
10.06.2001

Законосъобразност и прозрачност на тръжната процедура за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на втори GSM оператор на територията на Република България (2001)

Публикацията представя заключителния доклад на Асоциация \"Прозрачност без граници\" от наблюдението й на тръжната процедура за лицензиране на втори GSМ-оператор. Анализът съдържа заключителната експе...
Страници: 1