П
Публикации
10.06.2002

Проект на етичен кодекс на служителите в съдебната администрация

Настоящият кодекс има за цел да спомогне за постигането на правила и да информира обществото за очакваното от служителя поведение, прогласено от кодекса....
Страници: 1