П
Публикации
10.06.2003

Финансиране на политически партии и предизборни кампании в Югоизточна Европа: преодоляване на корупционните практики и засилване на контрола - опит за сравнително изследване (2003)

Политическата корупция представлява важна пречка пред развитието на демокрацията и се възприема като много сериозен проблем. Според изследването на Transparency International “Световен корупционен бар...
07.04.2003

Конфликт на интереси в държавната администрация

Публикацията е резултат от работата по проект \"Установяване на хипотези на реален и потенциален конфликт на интереси в държавната администрация в България\"...
Страници: 1