П
Публикации
28.06.2004

Мониторинг на корупционни практики в сферата на управлението на общинска собственост и възлагане на обществени поръчки в българските общини

Публикацията представя резултатите от първото гражданско наблюдение на изпълнението на обществени поръчки на местно ниво, осъществено през 2003 и 2004 година. То представя същността на новия подход на...
20.06.2004

Противодействие на корупцията и съдебната система

Публикацията отразява мненията на участниците в Националната кръгла маса \"Предизвикателствата пред прокуратурата при противодействие на корупцията в контекста на присъединяването на България към Евро...
21.01.2004

Противодействие на корупцията и съдебната система Прокуратурата - състояние и проблеми

Изследването е резултат от работата на Асоциация \"Прозрачност без граници\" по проект \"Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията в България\", осъществяван с финансовата...
07.01.2004

Международното законодателно правосъдие в контекста на българското законодателство

Дискусия от проведената кръгла маса \"Международното наказателно правосъдие в контекста на българското законодателство\" Социологическо изследване относно имплементацията на международното хуманитарн...
Страници: 1