П
Публикации
10.06.2005

Ефективна публична комуникация на Прокуратурата при противодействие на корупцията (2005)

Публикацията е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект, осъществяван с любезната финансовата подкрепа на Посолството на Великобритания в България. Тя има за цел да предст...
10.06.2005

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в българската съдебна система

Публикацията се издава с подкрепата на Американска агенция за международно развитие (AAMP) България и Ийст Уест Мениджмънт Институт съгласно условията на споразумение за сътрудничество...
28.05.2005

Предоставяне на концесия на автомагистрала “Тракия”: междинен доклад от разследването на Transparency International – България на проблемите, свързани с изграждане на автомагистрала “Тракия” като пуб

Докладът съдържа обобщения и изводи относно три основни кръга от проблеми, свързани с предоставянето на концесия на автомагистрала “Тракия” посредством схемата на публично-частно партньорство при нейн...
Страници: 1