П
Публикации
12.04.2006

Вещите лица в България

Вещите лица в България-етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност...
12.04.2006

Политическа корупция:предизвикателства и механизми за противодействие

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект “Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”...
Страници: 1