П
Публикации
29.11.2008

Политики и практики за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект “Повишаване на прозрачността в работата на българската публична администрация чрез изработване и прилагане...
29.11.2008

Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект “Реформа на Прокуратурата на Република България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Global Opportunit...
29.01.2008

Финансиране на политическата кампания в България

ПРОЗРАЧНОСТ И КОНТРОЛ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ...
Страници: 1