П
Публикации
28.08.2010

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект

Настоящата методика за мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект е универсална и с успех може да бъде прилагана за осъществяване на обществен мониторинг на изпълнението на инвестиционни про...
12.07.2010

Значението на давностните срокове за превенцията и противодействието на корупцията в държавите членки на ЕС

Публикацията е резултат от дейността по проект „Countdown to Impunity: Corruption-related Statutes of Limitation in the European Union Member States”, oсъществяван с финансовата подкрепа на Програмат...
Страници: 1