П
Публикации
28.06.2011

Публичност и прозрачност при възлагането и изпълнението на проекти със значим обществен интерес: доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителст

Публикацията представя резултатите от независимия граждански мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия”, проведен през 2010 и 2011 г. В нея са представени констатациите, оценките и препор...
10.06.2011

Доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”

Доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”...
10.06.2011

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект.

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект....
10.06.2011

Национален доклад за значението на давностните срокове за съдебното преследване на корупцията в държавите-членки на Европейския съюз

Методология за задълбочена оценка на давностни срокове, отнасящи се за корупцията в единадесет държави-членки на Европейския съюз...
10.06.2011

Оценка и анализ на мерките за противодействие на политическата корупция и ефективността на наказателната политика срещу корупцията в изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и

Оценка и анализ на мерките за противодействие на политическата корупция и ефективността на наказателната политика срещу корупцията в изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и ...
Страници: 12