П
Публикации
02.10.2012

Европейски национални системи за почтеност: Регионален доклад - \"Пари, политика, власт: Корупционни рискове в Европа\"

Настоящият доклад обобщава резултатите от изследванията за оценка на националните системи за почтеност, извършени през 2011 г. в 25 страни в Европа: Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция,...
18.07.2012

Доклад от наблюдението на частичните местни избори май 2012 г.

На 13 май 2012 година Асоциация „Прозрачност без граници” извърши наблюдение на частичните избори за общински съветници в община Кюстендил и на частичните избори за кмет на община Съединение. Със съде...
29.06.2012

Доклад от наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и изборите за общински съветници и кметове 23 и 30 октомври 2011 г.

Доклад от наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и изборите за общински съветници и кметове 23 и 30 октомври 2011 г....
29.06.2012

Доклад от наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и изборите за общински съветници и кметове 23 и 30 октомври 2011 г.

Доклад от наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и изборите за общински съветници и кметове 23 и 30 октомври 2011 г....
28.05.2012

Оценка на националната система за почтеност - България, Национален доклад 2011

Понятието Национална система за почтеност е разработено от Transparency International като част от цялостен подход за противодействие на корупцията. Transparency International защитава тезата, че задъ...
Страници: 1