П
Публикации
20.12.2013

Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки

Настоящата публикация се издава в резултат на дейността по проект „Повишаване на почтеността чрез застъпничество: противодействие на корупцията при обществените поръчки”. Той се осъществява с финансов...
09.07.2013

Прозрачност и почтеност в изборния процес: Доклад от наблюдението на изборите за народни представители в 42-то Народно събрание

Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, формулирани от Асоциация „Прозрачност без граници“ въз основа на осъществения мониторинг на изборите за народни представители в 42...
Страници: 1