П
Публикации
16.12.2014

Лобирането в България: интереси, влияние, политика

Настоящият доклад „Лобирането в България: интереси, влияние, политика“ е опит за оценка на въздействието на лобистката дейност върху процеса на вземане на решения, като поставя фокус върху наличието ...
08.12.2014

СПРАВОЧНИК за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация

Настоящата публикация е резултат от дейността по проект на Администрацията на Министерския съвет „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещ...
08.12.2014

НАРЪЧНИК за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими

Настоящата публикация е резултат от дейността по проект на Администрацията на Министерския съвет „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещ...
03.11.2014

Индекс на местната система за почтеност в България

Индексът на местната система за почтеност в България (ИМСП) има за цел да представи комплексна оценка на съществуващите институции и механизми, които могат ефективно да съдействат за изграждане и усто...
17.10.2014

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД от наблюдението на изборите за 43-то Народно събрание, проведени на 5 октомври 2014 година

Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, формулирани от Асоциация \"Прозрачност без граници\" въз основа на осъществения мониторинг на изборите за народни представители в ...
Страници: 12