П
Публикации
02.06.2016

Индекс на местната система за почтеност - Добри Практики

Настоящият Каталог на добрите практики в Местната система за почтеност преследва амбициозната задача да обобщи десетките примери на добри практики и инициативи, разработени и прилагани от институции...
01.04.2016

Индекс на местната система за почтеност 2015

Настоящият сборник представя резултатите от първия Индекс на Местната система за почтеност в България, разработен през 2015 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“, българското национално представит...
Страници: 1