П
Публикации
07.09.2017

ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОЧТЕНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Настоящото изследване е провокирано от един от най-значимите случаи на злоупотреби през последните две десетилетия в България – фалитът на КТБ, четвъртата по големина банка. След кризата от 1996-1997 ...
18.05.2017

Доклад от наблюдението на парламентарни избори 2017

Наблюдението на подготовката и провеждането на парламентарните избори бе реализирано от Асоциация „Прозрачност без граници”, като в изборния ден то бе осъществено в партньорство с 26 неправителствени ...
18.05.2017

Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България

Представителните демокрации в Европа днес са изправени пред поредица от предизвикателства – криза на традиционните идеологически политически субекти, отказ от електорално участие на различни групи от ...
Страници: 1