П

апг                                                              фе

  Проектът „Основи на демокрацията: противодействие на корупцията и доверие в политическите институции. Противодействие на корупцията – 2018: обществени очаквания и постигнати резултати“ е инициатива на Асоциация „Проозрачност без граници“, която се осъществява от началото на юни 2018 година, която се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“, Бюро България.

  Основната цел на инициативата е да насърчи активното участие на гражданите при решаване на един от ключовите проблеми на функционирането на институциите и на демократичния процес в страната – незадоволителното състояние на борбата с корупцията. Тя ще бъде реализирана чрез формулиране на аналитична оценка на постиженията и дефицитите в областта по противодействие на корупцията през 2018 година. Изработването на оценка на състоянието на борбата с корупцията в България ще допринесе за преодоляване на съществени дефицити в две измерения:

  Инициативата се основава на разбирането, че за преодоляването на посочения дефицит е необходимо интегрирането на обществените очаквания за справяне с корупцията (като един от водещите проблеми, които възпрепятстват развитието на страната), и експертното знание по проблема (което да служи като отправна точка за формулиране на политики в тази област и за по-активно участие на гражданите в политическия живот в България).

  Осъществяването на целите на проекта ще бъде реализирано чрез:

(1) изработването на аналитична оценка на очакванията към новото антикорупционно законодателство от антикорупционната агенция, която следва да заработи през 2018 г.,

(2) наблюдение на дейността на институциите и съпоставка с актуалните обществени очаквания относно приоритетните насоки за борба с корупцията и

(3) формулирането на предложения за бъдещи насоки за по-ефективна борба с корупцията.

  За осъществяване на инициативата се предвижда да бъдат осъществени следните ДЕЙНОСТИ:

  Резултатите от изследванията и аналитичният policy paper могат да послужат като отправна точка за осъществяване на бъдещи инициативи, фокусирани върху един от най-съществените проблеми на демократичния процес в България – ниската степен на доверие на гражданите в институциите и липсата на готовност за активно участие в политическия живот на страната.

 

 

Protivodeistvie Na Korupciata TI BG FFE
Protivodeistvie Na Korupciata TI BG FFE
Protivodeistvie_na_korupciata_TI-BG_FFE.pdf
5.7 MiB
399 Downloads
Details
Sociolog Survey Anticor Monitoring 2018 TI BG 13.7.2018
Sociolog Survey Anticor Monitoring 2018 TI BG 13.7.2018
Sociolog_Survey_Anticor_Monitoring-2018_TI-BG_13.7.2018.pdf
2.2 MiB
417 Downloads
Details
Sociolog Survey Anticor Monitoring 2018 TI BG 13.7.2018
Sociolog Survey Anticor Monitoring 2018 TI BG 13.7.2018
Sociolog_Survey_Anticor_Monitoring-2018_TI-BG_13.7.2018.ppt
1.0 MiB
423 Downloads
Details
Protivodeystvie Na Koruptsia 2018 Obobshteni Danni Izsledvane TI BG Inet
Protivodeystvie Na Koruptsia 2018 Obobshteni Danni Izsledvane TI BG Inet
Protivodeystvie_na_Koruptsia-2018_Obobshteni_Danni_Izsledvane_TI-BG_Inet_1.pdf
805.3 KiB
351 Downloads
Details