Г

Проект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността чрез изработване и прилагане на политика за превенция на конфликт на интереси“, с водещ партньор TI – Хърватия

Асоциация „Прозрачност без граници” е партньор при осъществяването на инициативана Transparency International – Хърватска. Проектът е фокусиран върху трансфера на ноу-хаув сферата на превенцията и противодействието на конфликта на интереси в Хърватска.

Дейностите по проекта включват съдействие при изработването на:

1) наръчник за превенция и конфликт на интереси;

2) сравнително изследване на най-добри практики в държави-членки на ЕС в сферата на конфликта на интереси;

3) поредица от обучителни семинари за държавни служители, представители на медиите и неправителствения сектор. Инициативата е с продължителност от началото на май 2011 г. до юли 2012 г.