П

Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници” в периода 15 – 30 август 2006 година сред административни служители в редица министерства, агенции, областни и общински администрации. То е първият етап от по-широко проучване за прозрачността и почтеността в държавната администрация.

Изследването предоставя информация за мнението на служителите в държавната администрация относно провежданите реформи и ефективността на приложението на Програмата за прозрачност в дейността на държавната администрация.

оценка
оценка
%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
163.1 KiB
295 Downloads
Details

Ф
Файлове

оценка