У

Този проект е иницииран през октомври 2002 г. и реализиран в структурите на Министерството на правосъдието и Министерството на труда и социалната политика, както и в 6 областни администрации (София, Пловдив, Бургас, Варна, Враца и Велико Търново).

С цел ограничаване на проявата на хипотези на конфликт на интереси в работата на публичната администрация (ПА) в България беше изработена изследователска методология за анализ на подобна проява. Заедно с това бе извършено сравнително-правно изследване на релевантните чуждестранни законодателства и социологическо изследване на обществените възприятия на проблема.

В резултат бе изработен „Каталог на ефективни нормативни механизми за ограничаване на възможните хипотези за конфликт на интереси в работата на ПА“ и обучителен курс с представители на ПА за разпознаване на такива ситуации.

конфликт на интереси
конфликт на интереси
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82.pdf
427.6 KiB
2235 Downloads
Details