С

През годините явлението корупция непрекъснато се разраства и придобива глобални измерения. Този феномен привлича вниманието както на международната общественост, така и на национални институции и граждански организации в различни страни и на различни континенти.

 Посредством работата си  Асоциация „Прозрачност без граници“ си поставя за цел да предложи работещи механизми за вътрешен контрол и да допринесе за усъвършенстване на работата в структурата на съдебната система, с оглед повишаване на ефективността и в борбата срещу корупцията.