И
Индекс 1998 година

Корупционният индекс на Transparency International  за 1998г. илюстрира нивото на корупция в 85 държави така, както то се възприема от представители на бизнеса, експерти – анализатори на риска, журналисти и обикновени граждани. Индексът показва нивото на корупция в публичната сфера, но не и в частния сектор.

Повече информация вижте във файла по-долу.

1998 индекс
1998 индекс
1998-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
215.0 KiB
180 Downloads
Details
1998 преса
1998 преса
1998-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
157.6 KiB
179 Downloads
Details