И
Индекс 1999 година

Transparency International обявява нови индекси – новосъздадения Индекс за предлагане на подкупи  и по-всеобхватния Корупционен индекс (КИ). Посредством първия са класифицирани 19 водещи страни – износителки на продукция според степента, в която се предполага, че техните търговски корпорации плащат подкупи в чужбина. Проучванията регистрират широко разпространената оценка, че компании от много водещи страни – износителки използват подкупи, за да спечелят първостепенно нясто в бизнеса. КИ за 1999г. класифицира рекорден брой държави – 99.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

1999 Източници на Корупционния индекс
1999 Източници на Корупционния индекс
1999-%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
132.9 KiB
157 Downloads
Details
1999 Коментар на резултатите за България
1999 Коментар на резултатите за България
1999-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
135.0 KiB
168 Downloads
Details
1999 преса
1999 преса
1999-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
701.0 KiB
166 Downloads
Details