И
Индекс 2001 година

“Злоупотребата с власт от страна на официалните власти е един от основните проблеми на съвременните общества – показател за това са високите нива на корупция както сред развитите, така и сред развиващите се страни” – съобщава Петер Айген, председател на Transparency International при обявяването на корупционния индекс за 2001 г. “Изобщо стойности по-ниски от 5 от възможен “чист” от корупция вариант 10, се регистрират на всеки континент – включително в Америка и в Европейския съюз.”

Повече информация вижте във файловете по-долу.

2001 преса
2001 преса
2001-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
387.3 KiB
148 Downloads
Details

Ф
Файлове

2001 преса