И
Индекс 2008 година

Корупционният индекс представлява комплексен индикатор, базиран на информация, получена от изследвания на авторитетни международни институции. Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и експерти от изследваните държави.

Стойността му варира от 10 – показател за ниско ниво на корупция, до 0 – показател за високо ниво на корупция.

И през 2008 година резултатите от CPI ясно показват порочната връзка между бедността, провала на институциите и корупцията. Държави като Сомалия и Ирак отбелязват най-високи нива на възприятие на корупцията. Но дори някои от държавите с по-добри показатели също се оказват сред изоставащите в Индекса за 2008 година – например Норвегия и Великобритания.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

Това показва, че механизмите за контрол могат да бъдат в риск и при най-богатите държави. Transparency International предупреждава, че трайно високите нива на корупция и бедност, които поразяват много от обществата по света, водят след себе си нестихващи хуманитарни кризи. Същевременно данните показват, че повишаването на стойността на индекса с 1 пункт повишава притока на капитали с 0,5% от брутния вътрешен продукт на страната, а средните доходи с до 4%.

2008 Methodology
2008 Methodology
2008-methodology.pdf
209.6 KiB
172 Downloads
Details
2008 Tendencies
2008 Tendencies
2008-tendencies.pdf
172.3 KiB
175 Downloads
Details
2008 Info
2008 Info
2008-info.pdf
735.7 KiB
208 Downloads
Details
2008 FAQ
2008 FAQ
2008-FAQ.pdf
231.1 KiB
171 Downloads
Details