И
Индекс 2009 година

Корупционният индекс представлява комплексен индикатор, базиран на информация, получена от изследвания на авторитетни международни институции. Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и експерти от изследваните държави. Стойността му варира от 10 – показател за ниско ниво на корупция, до 0 – показател за високо ниво на корупция.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

Index 2009
Index 2009
Index-2009.pdf
328.3 KiB
232 Downloads
Details

Ф
Файлове

Index 2009