И
Индекс 2010 година

През 2010 година индексът за възприятие на корупцията в България е със стойност 3.6. С този показател страната се нарежда на 73 място в международната класация на Transparency International. България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година със стойност 2.9 пункта.

За периода от 1998 до 2002 година изследванията показват бавно, но стабилно повишение на неговите стойности: през 1999 година – 3.3 пункта, през 2000 година – 3.5 пункта, през 2001 година – 3.9 пункта, а през 2002 година е постигната стойност от 4.0 пункта. За периода от 2002 до 2007 година показателят на страната няма съществени промени и се движи около 4 пункта. В последните три години индексът на България отбелязва спад, като се движи в интервала между 3.6 пункта и 3.8 пункта.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

CPI 2010 Information Web Site
CPI 2010 Information Web Site
CPI_2010_Information_web-site.pdf
194.7 KiB
175 Downloads
Details
CPI 2010 Press Release BUL
CPI 2010 Press Release BUL
CPI_2010_Press_Release_BUL.pdf
116.7 KiB
180 Downloads
Details