И
Индекс 2011 година

Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна така, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и анкетирани експерти от изследваните държави.

Индексът за 2011 г. оценява 183 държави и територии по скала от 0 до 10, като 0 е показател за високо ниво на корупция, а 10 е показател за ниско ниво на корупция. Използвани са данни от 17 изследвания, които разглеждат фактори като прилагане на антикорупционно законодателство, достъп до информация, регламентация на конфликт на интереси и други.

През 2011 година индексът на България е със стойност 3.3, като с този показател страната се нарежда на 86 място в класацията.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

CPI 2011 BG Web Site
CPI 2011 BG Web Site
CPI_2011_BG_web-site.pdf
1.3 MiB
206 Downloads
Details

Ф
Файлове

CPI 2011 BG Web Site