И
Индекс 2012 година

Индексът за възприятие на корупцията през 2012 година е съставен въз основа на актуализирана методология. Тя е разработена като резултат от цялостен процес на преглед и консултации, осъществени както в рамките на международната мрежа от организации на Transparency International, така и със съдействието на външни експерти. Използваният метод за съставяне на Индекса осигурява по-голяма яснота относно получените данни и извършването на по-прецизни сравнения и анализ на тенденциите.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

CPI 2012 BG Ppt
CPI 2012 BG Ppt
CPI-2012_BG_ppt.pdf
859.4 KiB
365 Downloads
Details
CPI 2012 BG
CPI 2012 BG
CPI_2012_BG.pdf
565.0 KiB
487 Downloads
Details

Ф
Файлове

CPI 2012 BG Ppt
CPI 2012 BG