И
Индекс 2014 година

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България през 2014 година се променя спрямо 2013 година едва с +2 пункта – 43, каквато е средната стойност за всички изследвани 175 държави. Изследването отчита съществен напредък само при промяна на индекса с + 4 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 17-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при средна стойност на индекса от 64 пункта за всички страни-членки на ЕС.

Резултатите на индекса за 2014 година показват, че позитивите се дължат на общото подобряване на икономическата среда в общоевропейски план – тенденция, която не подминава и България. Наред с това, изследванията, свързани с върховенството на закона и отчитащи демократичното развитие, показват спад, като пряко сочат корупцията като основна пречка.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

CPI 2014
CPI 2014
CPI_2014.12.03_2.pdf
Version: 12.03
640.4 KiB
236 Downloads
Details
CPI 2014 Presentation
CPI 2014 Presentation
CPI_2014.Presentation_2.pdf
1.5 MiB
217 Downloads
Details
CPI PressRelease 2014
CPI PressRelease 2014
CPI_PressRelease_2014.12.04.pdf
Version: 12.04
531.4 KiB
212 Downloads
Details