И
Индекс 2015 година

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България за 2015 година бележи спад от 2 пункта спрямо 2014 година, като се връща на нивата си от 2013 година – 41 пункта. Средната стойност за всички изследвани 168 държави през 2015 година е 43 пункта.

Средният индекс за възприятие на корупцията за Югоизточна Европа се повишава с 1 пункт спрямо миналата година, за да достигне 42 пункта през 2015 година. Половината от изследваните 10 държави от региона, регистрират спад в индекса. Хърватска, Гърция и Румъния бележат напредък с +3 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 18-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при непроменена средна стойност на индекса от 65 пункта за всички страни-членки на ЕС през 2015 година.

Повече информация вижте във файловете по-долу.

CPI 2015
CPI 2015
CPI_2015.01.27.pdf
Version: 01.27
865.6 KiB
814 Downloads
Details
CPI 2015 Presentation
CPI 2015 Presentation
CPI_2015_presentation.pdf
1.5 MiB
318 Downloads
Details
CPI 2015 Press Release TI Secretariat 27.01.2016
CPI 2015 Press Release TI Secretariat 27.01.2016
CPI_2015_Press_Release_TI-Secretariat_27.01.2016.pdf
379.4 KiB
544 Downloads
Details
CPI 2015 Bulgarian Press Release 27.01.2016
CPI 2015 Bulgarian Press Release 27.01.2016
CPI_2015_Bulgarian-Press-Release_27.01.2016_2.pdf
265.9 KiB
410 Downloads
Details