И
ИПФПП 2004

Съгласно методологията за формирането на Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии, общата стойност е калкулирана въз основа на два компонента: обективен (включващ оценка на официално достъпни данни) и субективен (основаващ се на проучване на обществените нагласи).

За изданието на индекса през 2004 година изследването бе проведено в периода октомври – декември 2004 г. Чрез въпросник за индивидуално полу-стандартизирано интервю бяха анкетирани 220 души, представители на четирите избрани групи – представители на политическите партии, бизнес сектора, неправителствени организации и журналисти. Изследването обваща обществените нагласи в седем града – Добрич, Благоевград, Монтана, Плевен, Сливен, Смолян и София.

Общата стойност на Индекса за 2004 г. е 2,25 при стойности на обективната оценка 1,98 и на субективната оценка 2,53.

Повече детайли за изследването можете да видите в приложения анализ.

ИПФПП 2004
ИПФПП 2004
IPPF_2004_analysis_bg.pdf
295.8 KiB
185 Downloads
Details

Ф
Файлове

ИПФПП 2004