И
Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании

Като продължение на усилията на Асоциация „Прозрачност без граници“ за повишаване прозрачността на финансирането на политическите партии в България, в периода 2005 – 2007 години екипът на организацията предприе поредица инициативи за наблюдение на финансирането на предизборните кампании за парламентарните избори (2005 г.), изборите за президент и вицепрезидент (2006 г.), местните избори (2007 г.) и изборите за представители в Европейския парламент (2007 г.).

Един от основните резултати от дейността на организацията бе изработването на Индекс за прозрачност на финансирането на предизборна кампания. Индексът представлява оценка със стойности от 0 до 10, където 0 означава пълна липса на прозрачност, а 10 отговаря на максимална степен на прозрачност.

Индексът за прозрачност на финансирането на предизборни кампании се калкулира въз основа на три основни компонента:

Обществени възприятия Първият компонент на индекса се основава на общественото възприятие за равнището на прозрачност при финансирането на предизборната кампания за даденият вид избори. Неговите стойности се формират чрез национално представително изследване на общественото мнение.

Отчетност Този компонент включва степента на спазване на законоустановената процедура за деклариране на финансовите средства, набирани и изразходвани за целите на предизборната кампания. Оценката на този компонент е направена въз основа на представените отчети пред Сметната палата.

Публичност Включва допълнителна информация относно готовността на кандидатите в съответния вид избори да предоставят достъп до финансовата документация, свързана с предизборната кампания.

Стойността на индекса за прозрачност на финансирането на предизборната кампания за Местни избори 2007 г. е 1,89 от 10. Стойности под 5 са сигнал за липса на трайно установен стандарт на прозрачност при финансиране на предизборни кампании.

Детайли относно проведените изследвания за формирането на индекса за местните избори през 2007 г. можете да видите в приложените файлове.

Информация за другите изданията на Индекса за финансиране на предизборните кампании е достъпна чрез менюто вдясно на страницата.

Резултатите от четирите издания на индекса послужиха за основа за разширяването на дейностите на организацията по наблюдение на изборния процес в следващите години. Повече информация относно инициативите на организацията по независимо гражданско наблюдение на изборите в България можете да намерите в секция „Теми“.

ИПФПК 2007 МИ
ИПФПК 2007 МИ
ITFEC_2007_MI_2.pdf
1.2 MiB
425 Downloads
Details
ИПФПК 2007 МИ данни по партии
ИПФПК 2007 МИ данни по партии
ITFEC_2007_MI_BreakdownPP_2.pdf
1.8 MiB
659 Downloads
Details
Мониторинг на МИ 2007
Мониторинг на МИ 2007
ITFEC_2007_MI_MonitoringImplement_2.pdf
1.2 MiB
1019 Downloads
Details