С
Световен барометър 2007

В сравнителен план данните от изследването определят политическите партии като институциите, които са най-засегнати от корупцията (стойността на този показател е 4). Проблемът с корупцията при политическите структури доминира в страните с висок и среден доход на глава от населението. Това са държавите от Западна Европа, Северна и Латинска Америка. След политическите партии, глобалната картина на изследването определя водещо място на проблемите с корупцията в парламентите (3,6), полицията (3,6), бизнеса (3,5) и съдебната система (3,4). Полицията е най-силно корумпираната институция в Русия, Молдова, Украйна, африканските страни, голяма част от държавите в Югоизточна Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.

България е включена за пети път в изследването на Transparency International. През 2003 година първо място в Световният корупционен барометър за 2007 година е създаден на базата на глобално проучване на общественото мнение, включващо 63 199 анкетирани лица в 60 страни с нисък, среден и висок общ доход на глава от населението.

Изследването е осъществено от Gallup International в периода юни- септември 2007 година. Въз основа на получените данни Transparency International е изработила индекс със стойностите на Барометъра, които варират от 1 – сектори и институции без корупция, до 5 – изключително корумпирани сектори и институции. барометър заема корупцията сред политическите партии. През 2004 и 2005 година най-висок е индексът на корупция при митниците със стойност 4,5, а през 2006 – съдебната система(4,4). През 2007 година най-високи стойности в изследването за България заема корупцията при политическите партии и съдебната система (индекс 4,3).

GCB 2007 Info
GCB 2007 Info
GCB_2007_Info.pdf
389.0 KiB
134 Downloads
Details

Ф
Файлове

GCB 2007 Info