С
Световен барометър 2009

Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото мнение относно нивото на корупция в различните области на обществения живот в рамките на изследваните държави. То се провежда ежегодно от 2003 година по инициатива на Transparency International.

Барометърът има за цел да установи мнението на гражданите за това кои сектори на обществото и кои сфери на живота са най-силно засегнати от корупция, до каква степен корупцията се е увеличила или намалила в сравнение с предишните години, колко често хората дават подкупи, каква е стойността им и какви са начините за тяхното извършване.

Изследването предоставя възможности за наблюдение и анализ на тенденциите при разпространението на корупцията. Наред с възможността за осъществяване на секторен анализ, изследването може да се използва като база за разработване на антикорупционни политики с ясно очертани приоритети, които да дадат адекватен отговор на възникналите проблеми.

Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за корупцията и подкупите, което през 2009 година обхваща 69 страни и 73,132 респонденти. В 50 от включените страни изследването е направено от Gallup International по поръчка на Transparency International като част от изследването на TI “Гласът на народа”. В останалите 19 страни изследването е осъществено от социологически агенции по поръчка на TI. Въз основа на получените данни Transparency International съставя индекс със стойностите на Барометъра, които варират от 1 – за сектори и институции без корупция, до  5 – за изключително корумпирани сектори и институции. Изследването е извършено в периода 25 октомври 2008 – 25 февруари 2009 година.

Повече информация може да намерите в прикаченият файл, малко по-надолу.

GCB 2009 BG
GCB 2009 BG
GCB_2009_BG.pdf
192.3 KiB
169 Downloads
Details

Ф
Файлове

GCB 2009 BG