С
Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп през последните 12 месеца.

Повече от един на всеки двама респонденти смята, че нивoтo на корупция сe e увеличилo през последните две години, сочи най голямото световно проучване на общественото мнение относно корупцията, изготвено от Transparency International. Въпреки това, участниците в проучването са твърдо убедени, че техните лични действия са от значение и имат волята да предприемат мерки срещу злоупотребите.

Световният корупционен барометър – 2013 представлява проучване на оценките на 114, 000 човека от 107 държави и показва, че корупцията е широко разпространена. 27 % от респондентите са плащали подкуп във връзка с достъпа до обществени услуги и институции през последната година, което разкрива липса на подобрение в сравнение с предишни проучвания.

Най-силно засегнат сектор от корупция в България е съдебната система. Стойността на нейния индекс е 4,4. Сравнението с предишни издания на Барометъра показва негативна тенденция в оценката – в последното изследване на Световния корупционен барометър стойността на оценката на съдебната система е 4,3 (при максимална стойност от 5, която е показател за изключително сериозен проблем с корупцията в този сектор, и минимална стойност от 0 – показател за липса на корупция).

Водещи места в изследването за България имат също здравеопазване (4,2) и политически партии (също с оценка 4,2). Докато политическите партии „традиционно” се намират в челните позиции на класацията, то секторът на здравеопазването е включен за първи път и получава силно негативна оценка. Най-добра оценка получават образованието (3,4), неправителствените организации (3,2) и въоръжените сили (2,9).

В общоевропейски сравнителен план изследването откроява следната специфика: докато за целия ЕС водещо място в негативната класация заемат политическите партии, в България (както и в Словакия) институциите от съдебната власт са оценени като най-силно натоварени с корупционен риск. Изследването затвърждава тенденцията, установена и в предходни изследвани, че в България продължава да бъде най-сериозен корупционният риск в съдебната система и в дейността на политическите партии.

Изследването показва и нарастване на критичните оценки на българските граждани относно усилията на институциите за противодействие на корупцията – докато през 2010 година общо 42% от гражданите са оценявали като много ефективни или относително ефективни тези действия, то през 2013 година само 16 % от гражданите оценяват антикорупционните действия на правителството като ефективни.

GCB 2013 BG Presentation
GCB 2013 BG Presentation
GCB_2013_BG_Presentation_2.pdf
1.5 MiB
173 Downloads
Details
GCB 2013 KeyFindings BG
GCB 2013 KeyFindings BG
GCB-2013-KeyFindings_BG_2.pdf
171.9 KiB
143 Downloads
Details
GCB 2013 KeyFindings BULGARIA 8.07.2013
GCB 2013 KeyFindings BULGARIA 8.07.2013
GCB-2013-KeyFindings_BULGARIA_8.07.2013_2.pdf
329.9 KiB
165 Downloads
Details
GCB2013 Report
GCB2013 Report
GCB2013_Report_2.pdf
4.4 MiB
568 Downloads
Details
Press Release GCB 2013 BG
Press Release GCB 2013 BG
Press-Release-GCB-2013-BG_2.pdf
412.9 KiB
139 Downloads
Details