С
Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени с помощта на отговорите на 60 000 респонденти от 42 държави в Европа и Централна Азия, което насочва вниманието върху техния пряк сблъсък с корупционни действия и описва техните оценки относно разпространението на корупцията в основните институции в техните страни. В този смисъл, изследването Световен корупционен барометър също предлага гледна точка към това доколко хората са склонни и имат желание да предприемат действия срещу това явление.

Резултатите показват, че мнозинството от гражданите считат, че техните правителства не правят достатъчно за противодействие на корупцията в политиката. Над една четвърт от хората считат, че политиците, правителствените служители и високопоставените служители в сферата на бизнеса са изключително корумпирани. Почти трима на всеки пет граждани са убедени, че богатството е свързано и с твърде силно влияние върху управленските решения.

Световният корупционен барометър – 2016 е най-голямото и изчерпателно изследване по рода си и дава възможност за сравнителен преглед на резултатите за целия изследван регион, но същевременно и позволява за съпоставка на нагласите и опита в сферата на корупцията на гражданите на страните-членки на Европейския съюз, на страните-кандидатки за членство и на държавите от Общността на независимите държави (ОНД). В някои аспекти като плащането на подкупи например има съществени различия между тези три региона, като страните от ОНД страдат от най-високи нива на плащане на подкупи. В други аспекти са налице изненадващи сходства – например френските граждани в същата степен както и гражданите на Руската федерация споделят убеждението, че техните правителства не правят достатъчно за предотвратяване на корупцията.

Повече препоръки и заключения от изледването Световен барометър 2016 прочетете във файла отдясно на страницата.

GCB 2016
GCB 2016
Findings_Recommendations_Whole_and_BG_GCB_2016_2.pdf
715.3 KiB
540 Downloads
Details
Presentation GCB 2016
Presentation GCB 2016
Presentation_GCB_2016.pdf
2.6 MiB
254 Downloads
Details