С
Световен доклад за корупцията

Световният доклад за корупцията (GCR) е редовно годишно изследване на Transparency International, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор от обществения живот и фокусира вниманието върху необходимите средства за нейното преодоляване. Докладът за корупцията включва оценки и анализи, свързани с основните измерения на изследвания проблем, негативни примери и добри практики, прилагани в различните държави, препоръки относно водещите насоки за преодоляване на корупцията в изследваната област.

Основен обект на анализ в предходните доклади на Transparency International са взаимовръзките между корупция и финансиране на политическите  партии, здравеопазване, съдебна система, достъп до водни ресурси, частен сектор