Transparency

Един от фокусите в работата на Асоциация „Прозрачност без граници“ са както преодоляването на корупционните практики, така и бизнес интегритетът.

Това сподели в ефира на Дарик радио Варна изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов.

Що е то бизнес интегритет?

„Това е подход при структурирането на управлението, който може да бъде приложен, както в публичната, така и в частната сфера. Ако си представим корумпирания чиновник, то от другата страна има някой, който го съблазнява. И този съблазнител най-често е бизнесът. Това, за което ни говори бизнес интегритетът е, че не би трябвало да се използват такива практики, които деформират управлението, когато мислим за явления като предоставяне на подаръци, гостоприемство, спонсорство.  Големите компании, говорейки за бизнес интегритет са записали, че не се предоставят дарения на политически партии, не финансират политически кампании, не се финансират дори и кампании, които са успоредно с обявени политически цели от някоя политическа партия или сила.“

В бизнеса, изключително важни са вътрешните правила, по които се работи. В големите компании има т.нар. compliance officers, които се занимават с това да следят дали служителите спазват вътрешните правила. Стига се до там, че дори и в системата за оценка на служителите и тяхното представяне, поставените цели и постигането на тези цели трябва да бъдат така представени, че служителите на фирмите да не бъдат провокирани и изкушавани да влизат в нерегламентирани отношения с бизнеса.

До колко това е само пожелателно и може да бъде вписано наистина като правила?

Съществуват стандарти, които определени бизнес отрасли възприемат и въвеждат, съществуват и стандарти за стандартизиране, каквито са правилата на Международната организация за стандартизиране, Български Държавен Стандарт, Стандарт за управление на корупционния риск, който е български държавен стандарт. Това не са абстрактни формулировки и въпрос на добро пожелание, те съществуват. Тези стандарти могат да бъдат одитирани и сертифицирани.  Външен поглед може да удостовери дали те са налице и имат ли практическо приложение извън самата фирма. Безспорно, имат практическо измерение.

Финансовите институции, в развитите икономики правят оценки до колко техните кредитополучатели или получатели на застраховки за техните проекти носят корупционен, репутационен и управленски риск преди да отпуснат този кредит.

За да отпуснат кредит на вашия бизнес, банките следят дали имате бизнес интегритет в системите си ли?

„Възможно е банката да откаже да кредитира вашия бизнес, защото нямате добра управленска система или до толкова да увеличат лихвения процес, че вие да загубите конкурентните си предимства и ползвате по – скъп кредит, за това че нямате бизнес интегритет в системата.

Европейските изисквания за финансиране в момента са такива, че не може да получите проектно финансиране или финансиране за развитие на вашия бизнеса, ако нямате екологичния елемент в проекта и не е ясно и отчетливо видимо, че са запазени социалните изисквания в сектора, в който трябва да работите. Както в Плана за възстановяване и развитие, така и в Споразумението с ЕК има антикорупционни елементи, които трябва да се изпълняват. В Плана за възстановяване и развитие елементите са насочени на законодателно ниво. В България се изисква да въведете системи за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения и да се спазват правилата за лобизъм. Към момента, в Министерство на правосъдието върви една работна група за създаване на закон за регулиране на лобистката дейност и това  как публичните предприятия трябва да установят и регулират отношенията си с бизнеса.“

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения влезе в сила от началото на годината и фирмите вече са задължени да имат създадени вътрешни правила.

Тези процеси влизат стъпка по стъпка е необходимо сериозно ревизиране в системите на фирмите. Трябва да се работи дългосрочно с персонала и мениджмънта, за да се смени парадигмата на ценностно ниво.

Цялото интервю с изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ може да чуете и на сайта на Дарик радио Варна.