Transparency
Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор...
 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2005 Файлове ИПФПП 2005 ИПФПП 2005 данни по градове Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии Индексът за прозрачност при...
Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании 2007 Файлове ИПФПК 2007 МИ ИПФПК 2007 МИ данни по партии ИПФПК 2007 МИ данни по партии Мониторинг на МИ 2007...
Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании Файлове ИПФПК 2007 МИ ИПФПК 2007 МИ данни по партии ИПФПК 2007 МИ данни по партииМониторинг на МИ 2007 Архив Индекс...
ИНДЕКС 2007 ЕП Файлове ИПФПК 2007 ЕП Архив Индексът за прозрачност на финансирането на предизборната кампания за изборите на български представители в Европейския парламент е изработен в съотвествие с...
ИНДЕКС 2006 ПИ Файлове Бюджети за реклама ИПФПК 2006 Изследване на общественото мнение Съответствие с международните стандарти Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании Индексът за прозрачност на...