Transparency
Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в рамките на изследването на Gallup International “Гласът на народите”....
Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп през последните 12 месеца.   Файлове Презентация СБ 2013...
Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010 Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за корупцията и подкупите, което през 2010 година обхваща...
Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото мнение относно нивото на корупция в различните области на...