Transparency
Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор...
Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТ Спортът представлява глобално явление, ангажиращо милиони хора и генериращо годишни приходи от повече...
Световен доклад за корупцията 2013 Файлове Световен доклад за корупцията 2013 резюме СДК на тема “Образование” 2013 Съобщение за медиите, доклад “Образование” Световен доклад за корупцията Световният доклад за...
Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор. Световният доклад за корупцията изследва корупцията в частния сектор. Според авторите...
Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването е основна причина и катализатор на световна криза в...
Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в много общества по света, като лишава жертвите и обвиняемите от...