Transparency
Целта  на  този  справочник  е  да  повиши  информираността  на структурите  на  гражданското  общество  по  темите,  свързани  с  корупцията  и възможностите за нейното предотвратяване и противодействие чрез активното им  участие ...
Въз основа на направеното наблюдение на изборите за Европейски парламент, проведени на 25 май 2014 г. екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ установи следното: неспазването на стандартите за устойчивост...
Настоящият доклад „Лобирането в България: интереси,  влияние,  политика“  е  опит  за  оценка  на  въздействието на лобистката дейност върху процеса на вземане на решения, като поставя фокус върху наличието  на ...